Gitte Winter Graugaard

International bestseller forfatter og ekspert i rolig putning

Gitte skriver bøger til børn fyldt med tryllebindende meditationer, der hjælper dem med at finde ro i hverdagen og til bedre at kunne sove. Hun er optaget af at lære børn at navigere fra hjertet og forstå deres smukke indre landskab. For når vi kender til vores indre landskab, åbner de ydre døre sig oftest for os på magisk vis. Lad blot eventyret begynde... 

Vil du hjælpe dit barn til bedre indre balance?

Som forældre, lærere og pædagoger skal vi i dag hjælpe børn og unge til mere ro, nærvær og balance i livet. Et af de områder, der har forandret sig væsentligt det sidste årti, er strømmen af stimuli, som vores børn og unge skal navigere i. De bliver hele tiden udsat for information, som de på den ene eller anden måde skal forholde sig til, og de har adgang til stimuli 24/7.

Mange føler også, at de skal leve op til en hel masse krav fra deres omverden. Det gør dem ydre styret i forhold til indre styret. Jeg vil gerne hjælpe børn med at lære at være mere indre styret. Når vi kender vores indre landskab og kan forbinde os til vores hjerter, bliver mange ting så meget nemmere i livet.

Vores børn fødes hele

I bogen “Nærvær og empati i skolen” kommer Helle Jensen med en række kvalificerede bud på, hvordan vi kan træne børnenes balance. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle, der arbejder med børn og nysgerrige forældre, som vil arbejde bevidst med nærvær.

De fem omdrejningspunkter i bogen er:

– hjerte

– bevidsthed

– åndedræt

– kreativitet

– krop.

Har du fokus på nogle af de fem punkter i jeres hverdag? Hvis ja, hvilke af dem? Og hvilke kan du skrue på for?

Helle Jensen beskriver i bogen, og jeg er ganske enig, at vi fødes med denne helhed og så aflærer den, når vi vokser op. Læs her, hvordan Helle Jensen så fint forklarer, hvad der sker:

“Fra ved fødslen at være i fuld kontakt med de naturlige kompetencer må barnet i sine første leveår give køb på denne kontakt for at udvikle et funktionsdygtigt jeg. Det vil sige, at helheden forlades for at kunne tilgodese indlæring af alle de færdigheder, som er nødvendige at besidde som menneske.”

Grunden til, at jeg kastede mig ud i at udvikle Room for Reflection og mit forfatterskab, var, at jeg blev så chokeret over statistikerne over stressede universitetsstuderende, da jeg skrev bogen “Studieliv uden stress”, som ghostwriter for stresskonsulent Thomas Pape.

Jeg så på mine egne små børn og tænkte, hvad kan jeg gøre for, at I og alle jeres venner, kan bevare balancen og ikke bliver en del af den stærkt bekymrende statistik? Hvilke værktøjer skal I lære at kende for, at I kan bevare kontakten til jer selv og kan regulere jeres sind og krop, så I kan mærke jer selv? Det taler jeg meget mere om i min TEDx.

Børnemeditation viser vejen 

Børnene fødes med et kæmpe hjerte – det er netop her helheden bor og gror. Langsomt ser vi, at hjernen vokser og tager over, og hjertet kan blive helt lille, så lille, at vi ikke længere kan høre, hvad det hvisker – og så bliver vi så kedeligt grå i det. Det har jeg bedt illustrator Anja Gram illustrere i den fine tegning foroven.

Hvad tænker du, når du ser den illustration?

Hvilke af de fem karakterer minder du mest om? Og dit barn?

Hvad spejler du for dit eget barn?

Lever du fra hjertet?

Det kan være hårde spørgsmål at få stukket ud, men de ER så vigtige.

Med mindfulness, meditation og yoga kan vi lære vores børn og os selv den vigtige kunst at have deres store smukke hjerter med os hele vejen op gennem livet. Sammen med dem kan vi selv lære utroligt meget på den rejse for de er ofte tættere på helheden end vi voksne er. Der er mange helt særlige børn lige nu, som vi kan lære meget af.

Gang på gang oplever vi med mindfulness i skoler og børnehaver og ved børnemeditation i hjemmene, at børnene stadig er så tæt på deres “helhed og autentiske jeg”. Fordi de ikke har været en del af vores samfund så længe endnu, har de ofte lettere ved at forstå mindfulness og meditation, end vi voksne har. Jeg bliver glad, hver gang jeg hører fra en forælder, at barnet er forbundet til sit hjerte eller moder jord.

Jeg får mange kommentarer fra forældre, der fortæller, at deres børn har meget nemmere ved meditationerne, end de selv har. Det kommer ikke bag på mig – for voksne, der selv har svært ved at mærke sig selv og holde balancen, er måske længere fra deres helhed end børnene er fra deres. Dermed kan børnene blive vigtige vejvisere til bedre trivsel i familierne.

Som forældre er vores fornemmeste kunst at lade vores børn vokse op med en følelse af helhed. De mangler ikke noget og skal ikke jage det perfekte. De fødes hele og vi skal hjælpe dem med at bevare den oplevelse. 

Tænk sig, hvad vores børn som generation vil kunne udrette, som en generation fyldt med selvkærlighed og samhørighedsfølelse, som kontakt til hjertet medfører. Det drømmer jeg om – og derfor går jeg på arbejde hver eneste dag og udbreder kendskabet til børnemeditation.

Skru op for nærværet og kærligheden i jeres familie. Her er syv gode råd. 

Del denne blog med dine venner og hjælp mig med at hjælpe flere børn. 

 

Køb bogen

Slut med skrig og skrål ved sengetid. Den metode, jeg her tilbyder, handler om kærlighed, lys og energi. Måske vil effekten også overraske dig. Tænk engang, hvis alle børn i hele verden faldt i søvn, mens de fyldte deres hjerter med kærlighed! Hvordan ville det forandre verden?

Kom med på bølgen

Anja Gram har også illustreret denne fine tegning herover af, hvordan min lille bog spreder sig i hele verden.