Meditation til urolige børnehjerter

Gitte Winter Graugaard

International bestseller forfatter og ekspert i rolig putning

Gitte skriver børnebøger fyldt med tryllebindende børnemeditationer, der hjælper børnefamilier med at finde ro i hverdagen og får børn til bedre at kunne sove. Hun er optaget af at lære børn at navigere fra hjertet og forstå deres smukke indre landskab. For når vi kender til vores indre landskab, åbner de ydre døre sig oftest for os på magisk vis. Lad blot eventyret begynde... 

 Meditation til urolige børnehjerter

“Meditationerne i Hjerternes Dal kan betegnes som et træningscenter for urolige børnehjerter”.

 

Interessen for mit forfatterskab stiger støt. Vi lever desværre i en tid, hvor mange børn og unge er pressede på trivslen, sover dårligt og udtrykker smerte, fysisk såvel som mentalt. Forældre griber bøger som mine for at få hjælp til at hjælpe deres børn til bedre balance. På mange måder føler jeg, at de sidste ti års bogskriveri og samtaler med forældre og fagfolk, har været en forberedelse til nu, hvor vi ser mange børn i mistrivsel.

Heartfulness er vejen frem

Meditation og mindfulness til børn er nu mere end før nødvendigt at lære børn, så de kan rumme verden. Hjertemeditation er i min optik særligt effektivt, da hjertet indeholder så mange ressourcer for os.

Derfor taler jeg i dag mere om heartfulness end mindfulness og har netop åbnet min konsulentforretning Heartlight Institute for at samarbejde med kommuner, skoler, institutioner, fonde og organisationer om trivselsprojekter til børn og unge. Det nye institut afløser mit arbejde med Momo Academy.

Intuition og hjertets sprog 

Flere fagfolk får også øjnene op for mine bøger, citerer dem og henviser til dem. Det er altid et spændende møde for mig, da jeg selv arbejder meget intuitivt og fra mit hjerte i mit forfatterskab, og derefter ofte oplever, at fagpersoner sætter forskellige fagudtryk på bagefter. At de ofte bifalder mine bøger, siger for mig noget om vigtigheden af, at vi lytter til hjertets sprog, når vi skriver til børn.

I efteråret besluttede Camilla Hunæus Thyrring, som er folkeskolelærer og nu studerer cand. pæd. didaktik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet at undersøge, hvorledes vi engagerer os i vores læsning af skønlitteratur med udgangspunkt i min bog Hjerternes Dal.

Det blev til en spændende opgave med titlen “Drømme, meditation og andre bevidsthedsformer – hvordan har de betydning for udvikling og læring, i pædagogik, uddannelse og ledelse?”.

Mulighed for forandring gennem meditation

Jeg har bedt Camilla uddybe sin analyse her i denne blog. Hun forklarer her, hvorfor hun har valgt dette emne:

“Hvornår vi engagerer os som mennesker – altså sådan virkelig engagerer os, helt ind i hjertet – er meget forskelligt. Men når vi er engagerede opstår muligheden for forandring. Senest har jeg været optaget af bogen “Hjerternes Dal” fra 2017 skrevet af Gitte Winter Graugaard. Med bogen som analysegenstand undersøgte jeg, hvordan meditativ skønlitteratur kan engagere og muligvis skabe forandringer for børns trivsel.”

Urolige hjerter har svært ved at sove

Fra sin egen barndom kender Camilla til at have et uroligt hjerte.

“Da jeg var en lille pige, lagde jeg mig til at sove med hånden over mit hjerte. Det gjorde jeg, fordi jeg var bange for at dø og bange for, at dem jeg holdt af, ville dø. Med min hånd kunne jeg beskytte mit hjerte, forestillede jeg mig. Jeg kunne ofte ikke sove, og jeg husker, hvordan mine forældre puttede mig ved sengetid og forsikrede mig om, at alt var godt.

Det var dog ikke den følelse, jeg grundlæggende oplevede. Som teenager og gymnasiepige hoppede og sprang mit hjerte ved sengetid, fordi jeg ikke kunne slippe dagens indtryk, pres, stress og jag, og mit hjerte blev min værste fjende, fordi jeg aldrig følte ro.”

Denne beskrivelse af Camillas barndom kan jeg kende fra mange af mine læsere. Det er min ambition med mine bøger at lære forældre at hjælpe børnene med at finde den indre ro. Både ved at forældrene tilbyder barnet deres egen ro, men også ved, at barnet lærer at finde sin egen ro ved for eksempel at besøge Hjerternes Dal og lære at rense sin energi med de fire elementer.

Hvordan og hvorfor vores egen ro, påvirker børnene ved sengetid, har stor betydning for børnenes ro, taler jeg med tidligere CEO for HeartMath Bruce Cryer om her.

 

Litteratur som træningscenter

Camilla har som folkeskolelærer gennem 11 år også arbejdet intensivt med børn med urolige hjerter.

“Med et ekstra fokus på mine elevers trivsel, var jeg i en konstant søgen efter tiltag eller aktiviteter, der kunne støtte elevernes generelle trivsel, og som samtidig havde et fagligt indhold. Skønlitteraturens fiktive univers var altid dér, hvor jeg følte, at elevernes personlige og faglige udbytte var størst.

Litteraturen kan nemlig sammenlignes med et træningscenter, hvor både de store og små følelsesmæssige muskler kan trænes. Men ligesom med det rigtige træningscenter, hvor kroppen holdes i form, så kræves det af os mennesker, at vi kommer af sted til træningscentret, investerer og arbejder for at se resultater! Altså at vi engagerer os!

Jeg er meget enig med Camillas betragtning af litteraturen. Jeg oplevede gennem min egen barndom at lære utroligt meget om livet ved at læse bøger. En visdom jeg ikke ville være foruden og nu giver videre til mine egne børn og børn, der læser med.

Jeg så forleden ordsproget “it takes a village to raise a child” omskrevet til “it takes a library to raise a child”. Mit skolebibliotek var i høj grad med til at opdrage mig.

Udforsk følelserne i hjerternes Dal

I sin opgave beskriver Camilla sine oplevelser med og analyser af Hjerternes Dal.

“Hjerternes Dal” er ideel til højtlæsning ved sengetid, eller når tempoet skal ned. Den giver os mulighed for at møde et smukt og sanseligt naturunivers, som “Ørnefjer” guider os venligt igennem. Oplæsningen af fortællingen udføres af den voksne professionelle eller en forælder og “Ørnefjer” er dermed den, der både guider den voksne og barnet gennem dalen.

“Hjerternes Dal” giver barnet et univers, hvor der er plads til at udforske forskellige genkendelige følelser. Både de følelser, som er svære, og dem, som er lette at tale om. Følelserne er nemlig tegnet og forklaret som de fire naturelementer jord, vand, luft og ild, hvor eksempelvis ild giver barnet mulighed for at fortælle om sit temperament. På den måde er følelserne eksternaliseret, altså adskilt fra barnet selv, og der er en opmærksomhed på det, der sker i det fiktive univers frem for, hvad der sker hos barnet.”

Eksternalisering folder jeg endnu mere ud sammen med psykolog Stine Hæk i vores fælles bog “Monstermanualen til børn med mange bekymringer“, som jeg skrev efter mange opfordringer fra forældre til børn med netop urolige hjerter.

 

Mulighed for forandring

Camilla beskriver også hvordan oplæserens samspil med Ørnefjer giver mulighed for forandring.

“Måske du genkender denne praksis med at vende opmærksomheden ud og væk fra dig selv en stund fra meditationens verden. Altså se på det, der sker, og ikke handle. Blot iagttage. Her er det centrale og det givende, at vi fokuserer på vejrtrækningen og det, vi mærker i nuet. Ved at bruge meditationen kan vi nemlig få mulighed for at komme i kontakt med os selv ved at betragte os selv udefra.

Denne mulighed giver “Hjerternes Dal”, når “Ørnefjer” guider og fortæller, og dermed kan barnet og oplæseren læne sig tilbage og betragte rejsen gennem den smukke dal. Fordi det er “Ørnefjer”, der guider barnet gennem følelserne, så bliver oplæserens rolle blot at være nærværende og støtte barnet igennem rejsen i dalen. Denne rejse bliver derved også en rejse gennem barnets indre landskab. Det er på denne rejse, at muligheden for en forandring kan finde sted.”

Ørnefjer er for mig en slags kollektiv visdom, som vi alle bærer indeni os og får kontakt til via vores sjæl. Han bærer årtusinders viden om de fire elementer til os, som vi alle kan få adgang til gennem meditation.

Fortryllelse og leg 

Noget af det, jeg elsker allermest ved børnelitteratur, er fortryllelse. Den følelse husker jeg meget fra min egen barndom, når min far læste op. Det taler jeg mere om i min TEDx. At Camilla finder fortryllelsen i Hjerternes Dal er et stort kompliment for mig.

“Det er også på denne rejse, at barnet kan lade sig engagere i fortællingen og lade sig fortrylle. Engagementet kan medvirke til, at det forandrende opstår – ligesom vi kender det fra træningscentret! Men hvad er det, der gør, at vi bliver engagerede?

Fortryllelse eller det at blive opslugt af noget kan være én af de ting, der er med til engagere os i en læsning. Denne fortryllelse tager sit afsæt i fantasien, som kan sammenlignes med leg”.

Træn fantasien

Jeg bliver ofte spurgt til, hvorfor der ikke er flere billeder i mine bøger. For mig er meditationen i sig selv fyldt med billeder. Ved at udvælge få billeder, hjælper vi barnet i gang, men styrer på samme tid ikke barnets fulde oplevelse. Hør, hvordan det i følge Camilla åbner op til det sanselige.

“Fantasien skal nemlig også trænes lidt, når “Hjerternes Dal” læses, da historien om dalen og guiden “Ørnefjer” har få, velvalgte tegninger, men til gengæld mange sanselige og sproglige beskrivelser. På den måde skal barnet selv være medskaber af sin rejse gennem de følelser, der skal udforskes. Fortryllelsen og legen er det, der gør, at vi som læsere bliver engagerede. Men dette opstår kun, når vi møder muligheden for at være sanselige, intuitive og nysgerrige i et fantasifuldt og magisk univers, som eksempelvis “Hjerternes Dal” opstiller.”

Det er min drøm, at mine bøger med meditationer åbner op for børnenes fantasi og kreativitet. Det gør det i hvert fald for mig selv og mine børn. Jeg skrev om generation ipad og min bekymring for deres dalende kreativitet i en artikel til The Yoga Magazine.

 

Hjertets træningscenter

At man kan træne sit hjerte og lære at fine ro i det urolige, har Camilla selv erfarret.

“I dag er mit hjerte min bedste ven. Det er klogt og venligt, og min evige vejviser her i livet. Men jeg skulle passere de 30 år og arbejde intenst med mig selv for at komme til den erkendelse. Jeg fortæller denne historie, fordi du sikkert også kender én med det samme urolige hjerte som mig. Måske er det dig selv eller dit barn. Måske er det i en mere professionel sammenhæng.”

Meditationerne i Hjerternes Dal kan i følge Camilla betegnes som et træningscenter for urolige hjerter. For hjertet er klogt og vil gerne lære.

“Hjerternes Dal” kan med sin fortælling give barnet muligheden for at komme i kontakt med den umiddelbare oplevelse, skærpe sin opmærksomhed på sig selv og lade sig fortrylle gennem legen.

Disse tre processer er forankrede i det kropslige og sanselige selv samt overførbare til barnets virkelighed og kan ses som en forandrende mulighed for barnet. “Hjerternes Dal” kan derfor ses som det førnævnte metaforiske træningscenter, hvor forståelsen af én selv trænes, formes og udvikles i et smukt univers, der anerkender alle følelser.

Når der tales rent til hjertet, får hvert hjerte sin egen plads. Dette formår “Hjerternes Dal” at gøre. Også de urolige hjerter – ligesom mit eget.”

Tusind tak for de fine betragtninger om Hjerternes Dal, Camilla.

 

Meditation til urolige børnehjerter

Køb bogen

Hvad ville der ske, hvis børn og unge voksede op med et tættere forhold til naturen? Hvordan ville naturen hjælpe dem til at finde balance i en hverdag, hvor de ofte er isoleret fra naturen og mange har mistet fornemmelsen for at vi ER naturen? Hvordan kan børnemeditationer om ild, vand, jord og luft hjælpe børn med at rense deres sind ved sengetid? Og hvad betyder det for deres søvn? 

Meditation til urolige børnehjerter

Læs hele opgaven

Du kan læse hele Camillas opgave her.

“Drømme, meditation og andre bevidsthedsformer – hvordan har de betydning for udvikling og læring, i pædagogik, uddannelse og ledelse? Den æstetiske oplevelse i mødet mellem meditativ skønlitteratur og barn ​- hvad kan det?”

Valgfaget var udbudt af Pædagogisk Psykologi på DPU, men jeg læser til dagligt cand. pæd. didaktik med særligt henblik på dansk- også på DPU. Camillas underviser og vejleder var Anne Maj Nielsen, som foruden DPU arbejder ved Vedfelt Instituttet.